BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Servicearbeid

Varig Minne logo. Trykk på denne linken for å gå til Varig Minne sin internettside.

Webløsning:
Leif Inge Bergslid
© BGS Naturstein

Gravmonumenter De ulike gravsteinensmodellene kan leveres i de fleste steintypene og størrelsen kan tilpasses etter ønske. Lager også gravstein etter tegning og/eller bilde.

På de underliggende sidene nedenfor er veilende pris oppgitt. For beste tilbud ta kontakt med BGS Naturstein, tlf: 412 76 030, e-post: post@bgs-naturstein.no

Alle våre gravminner oppfyller de aller strengeste kvalitetskrav og monteres etter gjeldende sikkerhetsforskrifter. I tillegg så gir vi 5 års garanti mot helling/skjevhet.


Klikk på linkene for utfyllende presentasjon:

Bilde av personlige modeller Personlige modeller
Modellene kan velges i den utførelse som er avbildet, eller tilpasses etter eget ønske. Hvert gravminne kan leveres i forskjellige størrelser og steintyper.

Skrifttyper i flere varianter, med eller uten innlegg av lakk eller gull.

Ornament kan flyttes fra forskjellige modeller, tilleggsutstyr som lykter og ornament i bronse og bedrammer/plater kan velges etter ønske.
Bilde av standard modeller Standard modeller
Dette er gravminner med tradisjonell og god utforming. Det er valgt løsninger, som fremhever steinens egenskaper.

Størrelse og skrift er godt tilpasset den enkelte modell.

Modellene er meget prisgunstige, da i stor grad bearbeides maskinelt, og er standardisert.
Bilde av personlige modeller Helpolerte modeller
Rimelige, helpolerte modeller i naturstein.

Skrift og ornament på avbildede modeller er tilpasset steinens form og farge.

Ønsker du annen skrifttype / ornament, er dette fullt mulig.

Størrelser og steintyper er begrenset. Se den enkelte modell, for utfyllende informasjon.
Bilde av personlige modeller Kunstnerisk modeller
Dette er modeller for dere som ønsker gravminner av eksklusiv og høy kvalitet.

Utformet av anerkjente norske billedhuggere.

Høy grad av håndverk. Spesielt utvalgt steinkvalitet. Bevisst valg av kjent symbolikk i utformingen.

Skriftlig informasjon om kunstneren og beskrivelse av symbolikken for hver enkelt modell.
Bilde av personlige modeller Fjellstein
Steiner med naturform, som er håndplukket etter varig minnes kvalitetskrav.

Her er ingen steiner tilsvarende, så her er det bare å følge med på hjemmesiden.

Alle steiner blir saget i bunnen, og satt på sokkel med sikring etter forskriften.

Skrift og tillegsutstyr velges ut fra vårt sortiment.
Bilde av personlige modeller Tilbudsstein
Vi rydder lageret, gravminnene selges til sterkt reduserte priser.

Gravminnene leveres som avbildet.

Inskripsjon er inkludert, men tilleggsutstyr som lykter etc. kommer i tillegg.


Bronseartikler
Dekorasjoner, skrifter, lykter og vaser i bronse.

Minneord / etterskrift
Forslag til valg av minneord/etterskrift.

Symboler / ornamenter
Forslag til valg av symboler/ornamenter.

Skrifttyper
Forslag til valg av skrifttyper.

Porselensbilder
Porselensbilder og rammer.

Bedplater
Bedplater og rammer.


BGS Naturstein v/Leif Inge Bergslid
Telefon: 412 76 030. E-post:post@bgs-naturstein.no