BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Servicearbeid

Varig Minne logo. Trykk på denne linken for å gå til Varig Minne sin internettside.

Webløsning:
Leif Inge Bergslid
© BGS Naturstein

Sikring / Bolting Utfører sikring/bolting av gravsteiner i henhold til forskrift til gravferdsloven §24. Det blir satt inn 2 stk. bolter med lengde på 15 cm og Ø 12 mm. Selve toppsteinen kan beveges litt frem og tilbake.

Mange kirkeverger velger å legge ned usikrede steiner som kan være til fare for folk som ferdes på kirkegården.

Alle priser finnes her og 15% rabatt gis ved bestilling via denne siden.BGS Naturstein v/Leif Inge Bergslid
Telefon: 412 76 030. E-post:post@bgs-naturstein.no